Varberg För Liv är en förening som jobbar ideellt för att stödja cancerdrabbade barn och Almers Hus i Varberg dit de får komma med sina familjer för vila och lite semester från vardagens påfrestningar.

Varbergs Sommargiro avsätter en del av din anmälningsavgift till Varberg För Liv. Vill du ge ett eget, extra bidrag, klicka in på Varberg För Liv. Du vet att dina pengar kommer till rätt behövande.Välkommen att bidra – gåvor tar vi tacksamt emot på bg 581-4413!