Har du provat på att cykla i klunga någon gång? Om inte har du chansen nu. Att köra i klunga är både kul och energisparande. Ligger du inne i en klunga, tar den framförvarande cyklisten vinden och du sparar upp till 40% på energin. En rutinerad ledare håller ihop klungan och ser till att växlingarna sker säkert. Klicka på animationen nedan, så ser du hur en klungkörning går till. Animationen visar sk belgisk kedja där växlingarna sker kontinuerligt. I vanlig klungkörning ligger man kvar i sin position under 1-2 minuter. Därefter växlar man som visas på animationen.

Gör så här: Du anmäler dig till en grupp i anmälningsformuläret. Där kan du bestämma vilken hastighet du vill cykla i. Sedan kommer du att placeras i din grupp vid starten.

Animation: Christer Hedberg, Göteborg