110 km

Racer / Hybrid / Mountainbike
450:-/550:-

68 km

Racer / Hybrid / Mountainbike
400:-/500:-

32 km

Standardcykel / Elcykel
200:-/barn 100:-

Höghjuling

32 / 68 km
400kr

5 april 2020

INFO om Varbergs Sommargiro 2020 och Coronaepidemin.

Varbergs Sommargiro 2020 äger rum den 25 juli. I dagsläget kan Folkhälsomyndigheten inte med säkerhet säga hur situationen ser ut under juli. 
         Försiktiga bedömningar talar om att epidemin klingar av under sommaren. CK Wano, som arrangerar Sommargirot, avvaktar med beslut om arrangemanget ska genomföras eller ställas in.  Normalt sker den största tillströmningen av anmälda de tre sista veckorna innan startdatumet. Det innebär att en månads framförhållning kan vara tillräcklig för de flesta som vill cykla Varbergs Sommargiro.  
        Skulle situationen förändras till det bättre, kan vi i slutet av juni besluta att genomföra Sommargirot. Visar situationen på det motsatta kan beslutet bli att arrangemanget ställs in.  
 
Därför ber vi er avvakta med anmälan och invänta definitivt besked efter midsommar.
 
Projektledningen för Varbergs Sommargiro 2020