Anmälan 32 km

32 km Standardcykel / Elcykel. 

Banan följer samma sträckning som  110 – och 68 km- loppen till Tvååker. Därefter viker den av mot Dagsås, förbi Strömma damm och Dagsåsvägen tillbaka mot Varberg. Hela banan är lättcyklad med några få lätta backar. Dock kan vinden vara kännbar vid otjänlig vindriktning.

Depå

Efter 20 km dukar vi upp med en härlig depå vid Strömma damm. Det blir ett riktigt kafferep med hembakade kakor och annat smått och gott.

Avgift

200:- både för Standardcykel 100:- för barn upp till 15 år.

Karta

Banan är väl skyltad från start till mål.