Anmälan 32 km

OBS! Om du inte hittar 32 km i listan över loppen, gör så här.
Slå först in ditt födelseår. Då kommer 32 km upp. Vi har olika priser för barn och vuxna. Därför måste man knappa in sitt födelseår först. 

32 km Standardcykel/ Elcykel.

Banan följer samma sträckning som  110 – och 68 km- loppen till Tvååker. Därefter viker den av mot Dagsås, förbi Strömma damm och Dagsåsvägen tillbaka mot Varberg. Hela banan är lättcyklad med några få lätta backar. Dock kan vinden vara kännbar vid otjänlig vindriktning.

Depå 

Efter 20 km dukar vi upp med en härlig depå vid Strömma damm. Det blir ett riktigt kafferep med hembakade kakor och annat smått och gott. 

Avgift 

200:- för Standardcykel och 100:- för barn upp till 15 år. 

Karta 

Banan är väl skyltad från start till mål.